تلاش ما
رفع نیاز دارویی
بیماران نیازمند است

در قطره به کمک شما یاری رسانده ایم

برای دریافت گزارش ماهانه کلیک کنید

نفر

استان

میلیارد تومان

سایر دسته بندی بیماری ها

برخی بیماران دسته غدد
 • 1نفر حامی
 • « 16 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته پوستی
 • 1نفر حامی
 • « 1 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته تنفسی
 • 0نفر حامی
 • « 2 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته گوارشی
 • 0نفر حامی
 • « 7 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته اعصاب و روان
 • 0نفر حامی
 • « 8 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته مغز و اعصاب
 • 0نفر حامی
 • « 11 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته قلب و عروق
 • 0نفر حامی
 • « 7 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته سیستم ایمنی
 • 0نفر حامی
 • « 17 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته زنان و زایمان
 • 0نفر حامی
 • « 3 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته عضلات و استخوان
 • 0نفر حامی
 • « 5 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته گوش و حلق و بینی
 • 0نفر حامی
 • « 1 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته ژنتیکی و مادرزادی
 • 0نفر حامی
 • « 3 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته سرطان و بیماری های خونی
 • 0نفر حامی
 • « 145 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته کلیه و مجاری ادراری-تناسلی
 • 0نفر حامی
 • « 8 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.
برخی بیماران دسته عفونی و بیماری های انگلی
 • 0نفر حامی
 • « 1 نفر» در این دسته منتظر حمایت شما هستند.

چرا قطره؟

وبلاگ

چرا قطره، قطره شد؟
سالانه بیش از ۷۰۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند و قطره آمده‌است تا مرهمی کوچک باشد
باران: خط قرمز اخلاقی ما
کار خیر با همه خوبی‌هایش باید درست انجام شود، یعنی براساس اصول اخلاقی، اگر نه ارزشش را از دست می دهد. به همین خاطر ما در قطره تلاش کردیم تا خطوط قرمز را از ابتدا مشخص کنیم و به آن پایبند باشیم.
معضل داروهای تک نسخه ای
داروهای تک نسخه‌ای، داروهایی هستند که در فهرست دارویی کشور ثبت نشده و در نتیجه هیچ شرکتی اجازه تولید یا واردات گسترده این داروها را ندارد. با این حال، بیمارانی هستند که بنا به تشخیص پزشک ممکن است به این داروها نیاز پیدا کنند ...
15 هزار تومان
برابر است با متوسط هزینه روزانه بیمار غیر سرطانی
15000 حمایت میکنم!
105 هزار تومان
برابر است با متوسط هزینه هفتگی بیمار غیر سرطانی
105000 حمایت میکنم!
210 هزار تومان
برابر است با متوسط هزینه روزانه بیمار سرطانی
210000 حمایت میکنم!

حامیان قطره