چرا وجود داریم...

در میان تعداد بسیاری از خیریه ها و سمن ها که به صورت اختصاصی بیماری ها را پوشش می دهند، بیماری هایی هستند که خیریه تخصصی ندارند و جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره با هدف کاهش هزینه های دارویی کمرشکن خانوار ایجاد شده است.

اطلاعات بیشتر
0
بیماران
0
اعضاء
0
خیرین
0
شهرهای تحت پوشش
چگونه یاری می رسانیم:

چگونه یاری می رسانیم:

برای هر یک از مراجعین، مراحلی تا اعطای کمک باید طی شود. ما تلاش داریم که در عین پایبندی به قواعد، این روند را در کوتاه ترین زمان ممکن طی کنیم.
حفظ کرامت بیمار، عدم هرگونه تبعیض، امانت داری و عملکرد علمی از جمله اصول کاری ما در کمک رسانی به بیماران است.

اطلاعات بیشتر
 
عضویت

عضویت در قطره

توضیحات بیشتر
 
مشارکت

کمک به بیماران

توضیحات بیشتر
 
آشنایی با بیماران

آشنایی با بیماران قطره

توضیحات بیشتر

گالری تصاویر

حامیان

  • حامیان
  • حامیان
  • حامیان
  • حامیان
  • حامیان

    !ما هر کدام یک قطره ایم