اطلاعات تماس

Address دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
تهران، ساختمان قدیم، دفتر خیریه قطره

دفتر پشتیبان: میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، جنب داروخانه شبانه روزی 13 آبان، ساختمان اداری داروخانه، طبقه اول، دفتر خیریه قطره
Phone 02166959064
09909607459
سایر اطلاعات:

!ما هر کدام یک قطره ایم