از کجا شروع شد؟

    • قطره از کجا شکل گرفت؟

    تجربۀ مشاهده مستقیم دانشجویان داروسازی در دوره‌های کارآموزی در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و عدم تمکن مالی بیماران در تامین هزینه‌های دارو و درمان، دغدغۀ جمع شدن قطره‌ایها در کنار هم بود. کانون دانشجویی قطره در پاییز سال 1388 با هدف تامین داروی بیماران نیازمند توسط دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد. پس از مدتی فعالیت­های خیریه جدی‌تر شد و تصمیم گرفت دامنه فعالیت‌های خود را به خارج از سطح دانشگاه گسترش دهد. برای این کار نیاز به مجوزی برای فعالیت در خارج از سطح دانشگاه تهران بود. در نهایت قطره با عضویت 5 تن از اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی، در سال 1393 موفق شد موافقت وزارت کشور را کسب نموده و در آبان 1394 با عنوان «جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره» با شماره 37317 به طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. 

!ما هر کدام یک قطره ایم