اگر حامی هستید:

  1. کمک داوطلبانه:

    در قطره برای هر تخصصی جایی هست، پس اگر علاقمند هستید به جمع ما بپیوندید. کافی استاین فرم را پر کنید.
    ما خیلی زود با شما تماس می‌گیریم. 

      
  2.  کمک مالی:

اگر می خواهید سهمی در کمک مالی به قطره داشته باشید می توانید از طریق شماره حساب زیر یا درگاه سایت همراه ما باشید:


شماره کارت:9949-0000-2970-5022 

شماره شبا: 120570039781012685182101 

بانک پاسارگاد – به نام جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره

!ما هر کدام یک قطره ایم