آشنایی با بیماران قطره

هزینه برخی از بیماران  نیاز به توجه و همراهی تعداد بیشتری از خیرین دارد تا بتوانیم در کنار هم گره از کار این عزیزان باز کنیم. گزارشی از شرح حال برخی بیماران تحت پوشش خیریه در زیر ارائه شده است. می توانید با کلیک بر هر مورد شرح حال کامل تر را مشاهده کنید، و در صورت تمایل، بخشی از هزینه های یک بیمار خاص را تقبل نموده و به طور ماهانه از وضعیت سلامت وی مطلع گردید.

توجه کنید که این افراد تنها بخش کوچکی از بیماران تحت پوشش ما هستند و ما همچنان به کمک های شما نیازمندیم.

!ما هر کدام یک قطره ایم